Kraków City Break – Attractions-Sights-Landmarks

Kraków City Break

Coat of arms of Kraków

Pigeons

Pigeons

02. Tempel Synagogue (Synagoga Tempel)

Tempel Synagogue (Synagoga Tempel)

03. Old Jewish Cemetery of Kraków (Remuh Synagogue)

Old Jewish Cemetery of Kraków (Remuh Synagogue)

04. Art corner street

Art corner street

05. Art corner street

Art corner street

06. Church of St. Bernard (Kościół św. Bernardyna)

Church of St. Bernard (Kościół św. Bernardyna)

07. Church of St. Bernard (Kościół św. Bernardyna)

Church of St. Bernard (Kościół św. Bernardyna)

08. Wawel Castle - Bernardynska Gate (Zamek Królewski - Brama Bernardynska)

Wawel Castle – Bernardynska Gate (Zamek Królewski – Brama Bernardynska)

09. Wawel Castle (Zamek Królewski)

Wawel Castle (Zamek Królewski)

10. Parish house & Wawel Cathedral

Parish house & Wawel Cathedral

11. Church of Saints Peter and Paul (Kościół ŚŚ Piotra i Pawła)

Church of Saints Peter and Paul (Kościół ŚŚ Piotra i Pawła)

13. Wawel Cathedral - Royal Archcathedral Basilica of Saints Stanislaus and Wenceslaus (Królewska bazylika archikatedralna śś. Stanisława i Wacława)

Wawel Cathedral – Royal Archcathedral Basilica of Saints Stanislaus and Wenceslaus (Królewska bazylika archikatedralna śś. Stanisława i Wacława)

15. Dragon's den (Smocza Jama)

Dragon’s den (Smocza Jama)

16. Wawel Dragon Statue (Pomnik Smoka Wawelskiego)

Wawel Dragon Statue (Pomnik Smoka Wawelskiego)

12. Dragon Gargoyles of the Wawel Cathedral

Dragon Gargoyles of the Wawel Cathedral

14. Vistula River seen from the Wawel Castle (Wisła)

Vistula River seen from the Wawel Castle (Wisła)

17. Seminary of the Archdiocese (Arcybiscopie Seminarium Duchowne)

Seminary of the Archdiocese (Arcybiscopie Seminarium Duchowne)

18. Church of St. Francis of Assisi (Kościół św. Franciszka z Asyżu)

Church of St. Francis of Assisi (Kościół św. Franciszka z Asyżu)

19. Holy Trinity Basilica (Bazylika Św. Trójcy)

Holy Trinity Basilica (Bazylika Św. Trójcy)

20. Church of Saints Peter and Paul & St. Andrew's Church (Kościół ŚŚ Piotra i Pawła & Kościół św. Andrzeja)

Church of Saints Peter and Paul & St. Andrew’s Church (Kościół ŚŚ Piotra i Pawła & Kościół św. Andrzeja)

21. Church of Saints Peter and Paul (Kościół ŚŚ Piotra i Pawła)

Church of Saints Peter and Paul (Kościół ŚŚ Piotra i Pawła)

22. Grodzka Street

Grodzka Street

24. Main Square - Adam Mickiewicz Monument & Cloth Hall (Rynek Główny - pomnik Adama Mickiewicza & Sukiennice)

Main Square – Adam Mickiewicz Monument & Cloth Hall (Rynek Główny – pomnik Adama Mickiewicza & Sukiennice)

25. St. Mary's Basilica - Church of Our Lady Assumed into Heaven & Cloth Hall (Kościół Mariacki - Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny & Sukiennice)

St. Mary’s Basilica – Church of Our Lady Assumed into Heaven & Cloth Hall (Kościół Mariacki – Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny & Sukiennice)

26. Cloth Hall (Sukiennice) - UNESCO

Cloth Hall (Sukiennice) – UNESCO

23. Main Square - Town Hall Tower (Rynek Główny - Wieża ratuszowa)

Main Square – Town Hall Tower (Rynek Główny – Wieża ratuszowa)

27. Town Hall Tower (Wieża ratuszowa)

Town Hall Tower (Wieża ratuszowa)

28. Barbican - Gallery of Ancient art

Barbican – Gallery of Ancient art

29. Barbican entrance

Barbican entrance

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s