Ejmiatsin & Zvartnots

Ejmiatsin / Echmiadzin / Etchmiadzin (Vagharshapat) & Zvartnots

Էջմիածին (Վաղարշապատ) & Զուարթնոց

Official seal of Vagharshapat

Էջմիածնի Մայր տաճար. Ēǰmiatsni Mayr tačar (Etchmiadzin Cathedral)

Gate of Vazgen I

Seminary Dormitories

Սրբոց Հրեշտակապետաց եկեղեցի (Church of the Holy Archangels)

Gevorgian Seminary

Գևորգյան Ճեմարան. Gevorgyan Č̣emaran (Gevorgian Seminary)

Gate of Saint Gregory and the Altar

Gate of Saint Gregory

Close up view of the Cathedral

Church porch’s ceiling

Gate of King Trdat

The main entrance

Chandelier

Vaults

Frescoes

Holy objects

Dome

The tomb of Karekin I, Catholicos of All Armenians, Mother See of Holy Etchmiadzin

Clock tower

Armenian Genocide Memorial in front of Sts. Vartan & Hovhannes Baptistery

The Christian Education Centre at the old seminary building

Vatche and Tamar Manoukian Manuscript Library

Tombstones

Սուրբ Գայանե եկեղեցի (Church of Saint Gayane)

Graveyard

Tombs

Inside of the church

Altar

Relics

Saint Gayane’s tomb

Saint Gayane Church of 630

That’s a big house!

Խորեն Տեր-Հարությանի թանգարան (Khoren Der Harootian museum)

Komitas Park

Monument to Komitas

Clown

Beauty sleep

Post office in Vagharshapat

The house museum of Hovhanes Hovhanisjian

Makar Yekmalyan’s bust

Komitas Park

Deserted building

No one lives here

Soviet-era World War II memorial

Komitas palace of culture in Vagharshapat

83, Mesrop Mashtots Street

83, Mesrop Mashtots Street

Interior of the church

Votive candles

Tomb of St Hripsime

Front view

The Holy Hand – “Havadk, Houys, Ser” (Belief, Hope, Love)

Armenian eagle

7th-century Cathedral of Zvartnots

Rebuilt sections

Entrance

The remains of the church

Columns in the church ruins

School trippers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s